|

Úvodní strana

|

Služby

|

Osvědčení

|

Reference

|

Napište nám

|

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ A POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EZS, EPS)
A - MONTÁŽ

K montáži používáme výhradně certifikované komponenty předních značek jako je:

  • ESPRIT, SPECTRA - Malé objekty
  • DIGIPLEX - Středně velké objekty
  • CONCEPT, URIDIUM - Velké objekty
  • aj.Před samotných zahájením montáže zpracováváme cenové rozpočty. Zpravidla nabízíme několik variant způsobu zabezpečení dle zadaných požadavků a kritérií zákazníka. Firma MORES zaměstnává školené techniky, kteří mají odbornou způsobilost, ale také trestní a morální bezúhonnost. Dle požadavků ČAP vystavíme ke každému námi zabezpečenému objektu ATEST, který slouží jako podklad k pojistné smlouvě s vybranou pojišťovnou.


B - SERVIS

Na provedenou montáž poskytujeme pozáruční servis 12 měsíců na práci, na komponenty se vztahuje doba 24 měsíců od montáže a předání zákazníkovi. Provádíme záruční a pozáruční servis. Garantujeme opravy a odstranění závad do 24 hodin od nahlášení.C - REVIZE

Na základě technických předpisů ČR (norma ČSN 331500) a směrnic ČAP (ČN EN 50131-1) provádíme pravidelné roční revize zařízení EZS.

Cena zahrnuje:
  • přezkoušení funkce ústředny
  • vyvážení poplachových smyček
  • nastavení smyček a čidel
  • oživení náhradního zdroje
  • písemné zpracování protokolu o revizi
Cena se stanovuje individuálně dle typu ústředny a množství komponentů instalovaných v objektu.

Design & programing - WAMP company